Bộ xương của chúng ta là cột chống vững chắc cho cơ thể, tạo hình dáng