Thoái hóa khớp là hiện tượng già hóa của sụn khớp cũng giống như các bộ