Thoái hóa khớp  (thoái hóa khớp) không chỉ gặp ở người cao tuổi mà ngày càng