Theo các chuyên gia y tế, trên 25 tuổi, chúng ta đã có nguy cơ bị