Hiện nay, ở Việt Nam, thoái hóa khớp chiếm khoảng 10,41% các bệnh về xương khớp,