Nhiều người, nhất là người lớn tuổi thường hay than phiền về những cơn đau tay