Bên cạnh các yếu tố tuổi tác và di truyền thì việc thường xuyên lao động