Khi cơ thể già đi, bị lão hóa, các khớp cũng bị lão hóa theo. Đó