Quả bơ, có tên khoa học là Avocado (Persea americana) là một loại cây có xuất